GYIK


A Novec 1230 a környezetet nem károsító, tiszta hatóanyagú tűzoltó folyadék, melyet olyan magas globális felmelegedési potenciálú (global warming potential – GWP) fluorozott szénhidrogének (hydrofluorocarbons – HFC-k) helyettesítésére terveztek, mint az FM-200®. A Novec 1230 folyadék egy tiszta hatóanyagú szer, mely szerepel az NFPA 2001 szabványban. Nem vezetőképes és nem hagy hátra maradványokat, eloltja a tüzet, miközben óvja az eszközöket és tevékenységeket egyaránt. A Novec 1230 folyadékot 15 éve és több, mint 100 országban értékesítik tiszta hatóanyagú tűzoltási technológiákhoz. Bizonyított minőségének és megbízhatóságának köszönhetően korszerű és hatékony megoldás a tiszta oltóanyagot, és vízmentes technológiát igénylő tűzoltási feladatokra.

A Novec 1230 folyadékot a vízzel ellentétben nem károsítja az elektronikai eszközöket és az azokon tárolt kritikus adatokat, ezért tűz esetén képes biztosítani a vállalkozás folyamatos működését. Nem képez semmilyen lerakódást, szennyeződést, ezért az oltást követően nem kell takarítani. Alkalmas más típusú értékek, így pl. a levéltárakban, könyvtárakban, múzeumokban őrzött dokumentumok, műalkotások, régiségek védelmére is.

A Novek1230 beépített automatikus oltórendszereket a kritikus tevékenységek és nagy értékű eszközök védelmére alkalmazzák, mint például adatközpontok, számítógéptermek, vezérlőtermek, múzeumok, archívumok vagy bármely más olyan hely, ahol a víz tűzoltásra történő használata károsítaná a védendő tárgyat, vagy a kritikus tevékenységeket.

Egy automatikusan működő oltásvezérlő rendszer a hozzá csatlakoztatott füstérzékelők és kézi jelzésadók jelzésének hatására vezérlést ad a Novec 1230 oltórendszernek, amely a megfelelő koncentrációban, és a megfelelő idő alatt bejuttatja az oltóanyagot a védett térbe, és hatékonyan eloltja a tüzet anélkül, hogy károsítaná az ott lévő tárgyakat, berendezéseket.

A Novec 1230 folyadék hőelnyeléssel állítja meg az égési folyamatot. A CO2 gázzal és az inert gázokkal ellentétben a Novec 1230 folyadék tehát nem az oxigén zárttérből való kiszorítása által oltja el a tüzet.

Az NFPA2001 ipari szabvány nem írja elő A Novec 1230 folyadék/gáz védett térből való eltávolítását. Ennek ellenére a Novec 1230 folyadékot használó rendszer tervezője esetenként mérlegelheti ilyen szellőzőrendszer használatát, ha a körülmények indokolttá teszik, hasonlóan ahhoz, ahogyan korábban alkalmazott a halonnal oltógáz esetében is tették.

Valójában mindkettő. A Novec 1230 folyadékot folyadékként állítják elő és tárolják. A megfelelően méretezett permetező fúvókon történő ürítéskor azonban az oltó folyadék már gázként árasztja el a védett teret. Ez a tűzoltó anyag 50-szer gyorsabban párolog el, mint a víz, így a felszabaduló energia bőven elegendő ahhoz, hogy gázzá alakítsa azt. A gáz eloltja a tüzet, és megakadályozza tűz újbóli kialakulását.

A Novec 1230 folyadék eltarthatósága a megfelelően kialakított és telepített rendszerben legalább 30 év, amennyiben az valamelyik hivatalos gyártótól kerül beszerzésre. Ez azt jelenti, hogy a folyadék hatékonysága egy listázott ​​és jóváhagyott rendszerben nem csökken ezen időtartam alatt.

A merevlemez-meghajtó károsodást a Novec 1230 folyadékot használó rendszerek ürítése során nem figyelték meg. Ezzel szemben az inertgáz-rendszerek esetében egyes, meghatározott decibelszintű és frekvenciájú zajokat HDD károsítónak nyilvánítottak.  A zaj hangereje, hangszíne és időtartama mind fontos tényező. Az inertgázt alkalmazó rendszerek ürítésének időtartama akár 12-szer hosszabb, mint a halogénezett szénhidrogén rendszereké, például azoké, amelyek Novec 1230 folyadékot használnak. Jelenleg is erőfeszítéseket tesznek arra, hogy úgy tervezzék az inertgáz-rendszereket, hogy a fúvóka zaja minimalizálható legyen.

Az inertgáz-rendszerek tulajdonosai nagyon is tisztában vannak az inertgáz-rendszerek telepítésének, elhelyezésének, karbantartásának és utántöltésének rejtett költségeivel. helyiségbe a levegő 40%-ának kiszorításához az inertgáz-rendszereknek sokkal több oltóanyagot kell juttatniuk a védett térbe, mint a Novec 1230-cal működő oltórendszereknek, hiszen a Novec 1230 esetében csupán 5 térfogat % szükséges. Ez azt jelenti, hogy sokkal több inertgáz-palack szükséges egy adott tér védelméhez. Ezenkívül az inertgáz palackok sokkal magasabb nyomáson tárolják a gázt. Mind a palackok nagyobb száma, mind a magas nyomás, amelyen ezek a rendszerek működnek, további költségeket, vagy „extra” telepítési költségeket jelentenek, amelyek nem biztos, hogy láthatóak az eredeti árajánlatban. Például a túlnyomás létrehozásával járó kiegészítő építési költségeket nem biztos, hogy tartalmazzák a rendszer-telepítés költségei. Ezenkívül az inertgáz-palackok nagyobb mennyiségéhez szükséges nagyobb hely magasabb ingatlan- vagy helyköltségeket jelent. A magas nyomás miatt, melyen az inertgáz-rendszerek működnek, ezek gyakoribb és szigorúbb karbantartást igényelnek. A karbantartó szakemberek rendszeres időközönként ellenőrzik a rendszernyomást, valamint a tömlők, a nyomáscsökkentő nyílások és a palackok épségét.

Igen. A 3M Novec 1230 folyadék jelenleg a tiszta hatóanyagú szerekre érvényes legmagasabb biztonsági határértéket nyújtja, és az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (Environmental Protection Agency – EPA) jóváhagyta emberi tartózkodásra szánt terekben történő használatát. A 3M™ Novec™ 1230 tűzvédelmi folyadék jóváhagyásakor az EPA megjegyezte, hogy a folyadék „fejlődést jelent a halon 1301, a klórozott-fluorozott szénhidrogének (HCFC-k) és a fluorozott szénhidrogének (HFC-k) tűzvédelemben történő alkalmazásához képest …. mert csökkenti a közegészség és a környezet általános kockázatát…”

A Novec 1230 folyadékot alkalmazó rendszerek a tervezett koncentrációig árasztják el gázzal védett teret. A tervezett koncentráció fenntartását a védett tér tömörségével kell biztosítani, azaz nem megengedett semmilyen szivárgás az oltási koncentráció fenntartásához szükséges ideig, általában legalább 10 percig. Az NFPA 2001 2015. évi kiadásának 5.6. bekezdése szerint: „A minimális tervezési koncentráció 85%-át kell fenntartani a védett tér legmagasabb pontján legalább 10 percig, vagy ameddig szakavatott beavatkozó személyzet meg nem érkezik.” Ez a követelmény más, hasonló szabványokban is szerepel.

2016 októberétől a HFC-k, mint például a Chemours FM-200® (HFC-227ea) és az FE-25™ (HFC-125), valamint a Fike ECARO-25® (HFC-125), globális gyártásának fokozatos csökkentését tervezik a Montreali Jegyzőkönyv szerint. Az FM-200 és más fluorozott szénhidrogének (HFC-k) is a halonhoz hasonló úton járnak. Bár ezek a HFC-k tiszta hatóanyagú szerek, amelyek nem károsítják az ózonréteget, erősen üvegházhatású gázok – az üvegház hatásuk több, mint 3000-szer nagyobb, mint a széndioxidé. Az Európai Unió 2015-ben kezdte a HFC fokozatos csökkentését az F-gázokról szóló rendelet alapján, az Egyesült Államokban és más fejlett országokban pedig 2019-ben kezdődik az HFC fokozatos csökkentése a Montreali Jegyzőkönyv szerint. Mivel a tűzoltó rendszereket gyakran 30 évre vagy annál hosszabb időre tervezik, az FM-200® és más HFC-k fenntarthatatlan tiszta hatóanyagú szerekké váltak. A Novec 1230 fluid olyan oltóanyagot biztosít a tűzvédelmi ipar számára, amely biztonsága, teljesítménye és környezeti jellemzői alapján kiállja az idő próbáját. A Novec 1230 folyadéknak nincs ózonréteg-lebontó potenciálja, továbbá az éghajlatra gyakorolt hatása kisebb, mint a CO2-é, és nem tervezik annak fokozatos csökkentését vagy fokozatos kivezetését.

Noha senki sem tudja pontosan megjósolni előre, hogy mit hoz a jövő, a 3M olyannyira biztos benne, hogy a Novec 1230 folyadékot nem fogják érinteni a jövő környezetvédelmi előírásai, hogy az ún. 3M™ Blue SkySM garanciát nyújtja. Bővebb információkért olvassa el a Blue Sky Garancia szórólapot (PDF, 248 kB).

A tűzvédelmi termékek halon családját széles körben alkalmazták, mint első új tiszta oltógázt. Ezek a termékek azért voltak népszerűek, mert a védendő terület, pl. számítógép termek károsítása nélkül oltották el a tüzet.

1987-ben azonban a Montreali Jegyzőkönyv szabályozta a halonokat, mivel azok hozzájárultak az ózonréteg lebomlásához. A Montreali Jegyzőkönyv előírásaira válaszként a gyártók halon helyettesítő termékeket fejlesztettek ki, melyek a HFC-k néven lettek ismertek, mint pl. az FM-200® gáz is. Ezek a termékek képezték a tiszta hatóanyagú szerek második generációját. Noha ezen termékek egyike sem járult hozzá az ózonréteg lebomlásához, más környezeti problémákat okoztak például hozzájárultak a globális felmelegedéshez a magas globális felmelegedési potenciáljuk (GWP) miatt. A Novec 1230 folyadék egy harmadik generációs tiszta hatóanyagú oltóanyag, mely nagy hatékonyságú, biztonságos megoldást nyújt anélkül, hogy károsítaná a környezetet.

A vízköd is víz. Nedves és a porral keveredve sárossá, piszkossá teszi az oltott területet, ami költséges takarítást igényelhet. A víz elektromosan vezetőképes. Tönkreteheti azokat a kritikus eszközöket, amelyek működésben tartják a vállalkozásokat. Mivel a vízköd nem tiszta hatóanyagú szer, az NFPA 2001-ben nem szerepel. Helyette egy másik szabvány tartalmazza: NFPA 750, amely megjegyzi: „A szabvány nem határoz meg végérvényes tűzállósági kritériumokat, és nem ad konkrét útmutatást sem arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a tűz elfojtására vagy oltására szolgáló rendszert tervezni. Az FM Global 5-32. sz. adatlapja szerint: „Ha elengedhetetlen a berendezések kezdődő tűz okozta károsodásának lehető legkisebb szintre történő csökkentése, vagy az újbóli üzembehelyezés megkönnyítése, gondoskodjon FM által jóváhagyott, tiszta hatóanyagú szerekkel működő tűzoltó rendszerről, mely az adatfeldolgozó eszközök védelme érdekében érzékelővel rendelkezik az adatfeldolgozó berendezés helyiségében. Ennek célja a létesítményt vagy az álpadlót védő automatikus sprinkler- vagy vízköd-rendszer kiegészítése.”

Az érvényes szabványok előírják (MSZ EN 15004-1:2008 7.8.2.), hogy a védendő helyiségben egy esetleges oltást követően 10 percig biztosított legyen az oltóanyag megfelelő koncentrációja a hatékony oltás érdekében, vagyis ne szivárogjon ki egy bizonyos mértéket meghaladó módon az oltóanyag.
Ennek érdekében természetes, hogy oltás után az ajtót nem szabad kinyitni, hiszen ott tud kiszökni a legnagyobb mértékű oltógáz.
A szivárgás létrejöhet mindenféle nyíláson, résen keresztül, mint pl. nyílászárók tökéletlen záródása, villamos és gépészeti átvezetések tömítetlensége, klímarendszer lezáratlan légcsatornái.
Ezek megfelelő zárásáról az oltórendszer üzembehelyezését megelőzőleg gondoskodni szükséges. Ezek nem oltástechnikai, hanem építészeti és épületgépészeti (légcsatorna) feladatok.
A szivárgás mértékét ún. légtömörség méréssel (doorfan-test) ellenőrizni szükséges (MSZ EN 15004-1:2008 8.2.4., E melléklet). Ezt a tevékenységet az oltórendszer telepítője szokta elvégezni egy b

A gázzal oltó berendezések aktiválása által kialakult túlnyomást a „TvMI 6.2:2016.02.15. A melléklet” szerint szükséges méretezni és alkalmazni. Gázzal oltó rendszerek tervezése során figyelemmel kell lenni a gáz befújása során kialakuló dinamikus erőhatások okozta következményekre. Az inert gázos oltórendszerekkel ellentétben a NOVEC esetében igen kicsi ez a nyomáskülönbség.
Általános szabályként a tervező 500Pa nyomás különbség elviselését feltételezi egy szilárd falazatú helyiségben a határoló felületekről. Az 500Pa nyomás kb. 50kg erőhatást jelent 1m2 felületen.
Példaként említhető, hogy egy 20m3 térfogatú, kis szerver helységnek kb. 10cm * 10cm felületű nyomáslevezető zsalura van szüksége.
A túlnyomás levezetés célszerűen történhet gravitációs levezető zsaluval, mely lamellái automatikusan nyílnak túlnyomás esetén és záródnak a kiegyenlítést követően. Túlnyomás levezetése történhet a klímatechnikai rendszeren keresztül is, vezérlet módon. Ebben az esetben viszont biztosítani kell, hogy az oltást megelőzően vezérlést kapjon a klíma rendszer az elvezető nyomvonal megnyitására, majd az oltás követően a zárása.
Érdekességképpen említhető, hogy a NOVEC rendszer aktiválásakor először egy negatív nyomás lép fel, mely kicsivel (kb.30%) nagyobb, mint a pár másodperccel később fellépő pozitív nyomás. Ezért amennyiben gravitációs zsalu kerül beépítésre, akkor speciális, mindkét irányban működő zsalut kell alkalmazni.

Gravitációs zsalu - novec1230.huA gravitációs zsalu beépítése megfelelő építészeti szakértelmet igényel.